Fundació Climent Guitart

Fundació Climent Guitart i Fundació Barça signen un conveni per promoure la inclusió social de joves i el benestar d’infants malalts

28/02/2019

La Fundació Climent Guitart, entitat privada sense ànim de lucre que perpetua la memòria de l’empresari hoteler Climent Guitart i Pascual, i la Fundació Barça, que dona suport a la infància i la joventut dels col·lectius més vulnerables, han signat un acord de col·laboració.

L’objectiu principal d’aquest conveni és desenvolupar dos projectes socials per a la promoció i la inclusió social de joves migrants sense referents adults i per fomentar el benestar emocional de les nenes i els nens que han superat malalties greus, mitjançant el reforç d’emocions positives.

L’acord s’emmarca en el programa de suport a refugiats i joves migrants que compta amb el suport directe de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.

Està prevista la creació d’un campus d’hostaleria per a joves menors d’edat no acompanyats. Durant la setmana del 18 al 25 de maig d’enguany, es reunirà una vintena de joves, acompanyats pels seus educadors, a Lloret de Mar on es faran activitats esportives i alhora rebran formació específica d’hostaleria.

Aquesta acció té com a objectius específics l’adquisició d’hàbits, habilitats i destreses que els possibilitin acomplir amb un rol professional, desenvolupar competències que permetin ampliar les seves expectatives laborals i rebre una orientació laboral en el procés de transició a la vida laboral.

Un projecte per a recuperar el somriure dels infants

Per altra banda, del 18 al 20 d’octubre a Lloret de Mar es realitzarà una sortida de cap de setmana amb 25 adolescents que han superat una malaltia greu, amb els seus acompanyants respectius (familiars, metges o voluntaris). L’objectiu d’aquesta trobada és millorar el seu estat emocional i fomentar espais de lleure i relació després d’un llarg període d’aïllament del seu entorn. Aquesta acció es realitzarà conjuntament amb la Fundació Enriqueta Villavecchia.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el Programa de Benestar Emocional Pediàtric de la Fundació Barça, que té com a objectiu el reforç d’emocions positives dels nens i nenes amb malalties greus. Per dur a terme el projecte, la Fundació Barça treballa amb hospitals i entitats de referència pediàtrica.