Fundació Climent Guitart

La fundació

Fundada al maig de 2018, la Fundació Climent Guitart és una entitat sense ànim de lucre que mostra la cara més solidària de Guitart Hotels. Fa honor al Sr. Climent Guitart, qui va presidir aquest grup hoteler durant més de 30 anys.

La Fundació, amb la intenció de preservar el compromís del Sr. Guitart i el seu llegat, té per objecte el foment i el desenvolupament del turisme en tots els seus àmbits, i especialment centrat en la formació de professionals per al sector, així com la seva promoció.

Per altra banda, la Fundació també vol contribuir al benestar general de las persones a partir de la col·laboració i cooperació amb el desenvolupament de sectors de la població que, per motius econòmics, geopolítics o socials, siguin especialment vulnerables.