Fundació Climent Guitart

Patrocina

La teva col·laboració és la nostra força

Podeu col·laborar amb la FundacióCliment Guitart de diverses formes:

Donació voluntaria
En contacte amb la Fundació Climent Guitart podeu co·laborar com a donant, mecenes o patrocinador adreçant-vos a: patrocinis@fundacioclimentguitart.com

Empresa patrocinadora
L’empresa patrocinadora es podrà deduir ns el 35% de la seva aportació a la liquidació de l’Impost de Societats. En el cas que la contribució de l’empresa hagi estat consecutiva en els dos últims anys fiscals, es podrà deduir fins el 40% de la liquidació de l’Impost de Societats el tercer any.

Què oferim a canvi?
El logotip de l’empresa col·laboradora constarà al photocall dels esdeveniments de la fundació, web de la fundació i material publicitari que generi la fundació. A més, també comptarà amb prioritat per l’assistència als esdeveniments organitzats per la fundació.

Esment del patrocini a:
Les publicacions que s’editin dels esdeveniments de la fundació, les xarxes socials de fundació, el web de la fundació, en l’apartat d’empreses o entitats socialment responsables; i la memòria anual de la fundació.