Fundació Climent Guitart

TTM – Tourist Talent Management

06/04/2022 | Campus CETT - Hotel Alimara (Barcelona)

El turisme és un dels sectors econòmics més importants del món, ja que proporciona “mitjans de vida a centenars de milions de persones”, al mateix temps que “impulsa les economies i permet que els països prosperin”, i “que les persones experimentin algunes de les riqueses culturals i naturals del món i acosta als pobles entre sí, posant de relleu la nostra humanitat comuna” (Secretari General de les Nacions Unides, António Guterres. Agost 2020).

Un sector que crea experiències vitals, basades en cultures, paisatges i sabors, que obren la porta de les emocions, les sensacions i el creixement personal, per tal de definir les bases per a un turisme sostenible, responsable, compromès amb la terra i amb els valors d’una nova humanitat. Experiències que són, no només un motor d’aprenentatge, sinó també suposen un catalitzador de la innovació i el progrés de la humanitat. I que fan que el turisme sigui un gran instrument per a la pau i la solidaritat a nivell mundial.

La Tourist Talent Management (TTM), impulsada per la CETT Fundació, la Fundació Climent Guitart i la Fundació Jordi Comas Matamala, té com a finalitat promoure el debat i la reflexió entre els diferents grups d’interès vinculats amb la gestió del capital humà i el talent en el sector turístic, en benefici del desenvolupament sostenible i responsable del turisme, i contribuint de manera activa a la millora de la competitivitat turística i la seva recuperació.

La jornada TTM reuneix a professionals, ocupadors, administracions, representants de la societat i centres líders en formació, recerca i transferència de coneixement, experts en la gestió turística i amb el nexe comú del talent.